ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Επιλέξτε το κατάστημα που θέλετε να επισκεφθείτε:

PERIODIGUM CHLORHEXENE GEL ZOOM 30ml

Periodontitis

PERIODIGUM CHLORHEXENE GEL

Alcohol free

SKU : 428108

Topical treatment gel with an effective concentration of Chlorhexidine 0.2% for the auxiliary treatment of gum problems (gingivitis, periodontitis). Enriched with clove oil, a natural topical sedative, free from pharmaceutical substances. Alcohol free.

•    Combats microbial plaque
•    Prevents potential infections
•    Reduces bone loss
•    Hydrates and heals gums
•    Treats gum bleeding
•    Soothes in a natural way

More Less
SUITABLE FOR
USE
ACTION / ACTIVE INGREDIENTS
  • Post dental surgery
  • Dental fistulas
  • Dry sulcus
  • Dental implants

Apply topically 2-3 times per day, let it act for 20 min, before rinsing away. Use for a maximum period of 15 days.

Tip!
Chlorhexidine products are only used for treatment and not preventive purposes for a limited amount of time.

 

Bioactive peptide: Reduces bone loss by activating dental
osteoblasts
Hyaluronic acid: Moisturizes and heals the gums
Tannins from kelps: Against gum bleeding
Clove oil: Natural topical anaesthetic

 

SUITABLE FOR
  • Post dental surgery
  • Dental fistulas
  • Dry sulcus
  • Dental implants
USE

Apply topically 2-3 times per day, let it act for 20 min, before rinsing away. Use for a maximum period of 15 days.

Tip!
Chlorhexidine products are only used for treatment and not preventive purposes for a limited amount of time.

 

ACTION / ACTIVE INGREDIENTS

Bioactive peptide: Reduces bone loss by activating dental
osteoblasts
Hyaluronic acid: Moisturizes and heals the gums
Tannins from kelps: Against gum bleeding
Clove oil: Natural topical anaesthetic

 

GINGIVITAL TOOTHPASTE

Toothpaste against gingivitis.

GINGIVITAL MOUTHWASH

Mouthwash against gingivitis.